مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها و فراخوان های ارزیابی کیفی در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه مناقصه گزار نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي برق (تامين برق شرکت تعاوني کارسازان آينده) ۰۰۰۱۱۰۰۰۶ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱/۲۴ ۱۴۰۰/۱/۲۹ ۱۴۰۰/۱/۲۴
۲  خريد30.000 کنتور ديجيتالي تکفاز چند تعرفه با پورت RS 485 ۰۰۱۰۱۰۰۰۵ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱/۲۲ ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۴۰۰/۱/۱۸
۳  اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه شبکه هاي توزيع نيرو برق (تجديد فاز 2 قصر فيروزه) ۰۰۱۶۱۰۰۰۱ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱/۲۱ ۱۴۰۰/۱/۲۵ ۱۴۰۰/۱/۲۱
۴    تعمير و نگهداري روشنايي معابر ۹۹۱۹۱۰۹۶۹ آزادي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۱۴۰۰/۱/۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
۵    اجراي عمليات تعمير و نگهداري روشنايي معابر ۹۹۰۴۱۰۹۶۴ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۴۰۰/۱/۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۶    خريد 150 دستگاه راديو مودم UHFجهت اتوماسيون پستهاي زميني ۹۹۱۰۱۰۸۵۳ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
۷    پروژه کنترل بار سرمايشي در بستر IOT ۹۹۱۰۱۰۷۸۴ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۸    خريد 150.000 متر کابل 185*1 فشار متوسط بهمراه يکدستگاه وينچ کابل جمع کن ۹۹۱۰۱۰۹۳۰ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۹    خريد 50 دستگاه تابلو کمپکت بيست کيلوولت ۹۹۱۰۱۰۸۸۹ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
۱۰    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه شبکه‌هاي توزيع نيروي برق (PM ) ۹۹۱۴۱۰۹۴۱ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۱۱    اجراي عمليات توسعه،احداث، اصلاح و بهينه سازي در شبکه هاي توزيع برق ۹۹۱۵۱۰۹۲۶ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۱۲    خريد کنتور ديجيتالي تکفاز چند تعرفه با پورت RS 485 ۹۹۱۰۱۰۹۵۴ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
۱۳    بازديد دوره اي، تست و تنظيم رله هاي فشار متوسط ونشانگرهاي خطا ۹۹۱۰۱۰۹۱۲ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
۱۴    خريد 150.000 متر کابل 185*1 فشار متوسط ۹۹۱۰۱۰۹۲۹ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
۱۵    خريد 15000دستگاه کنتور تکفاز سوکتي گرد ۹۹۱۰۱۰۹۴۸ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
۱۶    ارائه خدمات خودروئي سبک شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ و مناطق تابعه ۹۹۱۰۱۰۹۵۰ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
۱۷    اجراي عمليات توسعه ، احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه(تامين برق حجمي) ۹۹۲۰۱۰۹۰۹ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
۱۸    انجام عمليات اجراي طرح هاي توسعه واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( بهينه سازي) ۹۹۰۵۱۰۹۰۶ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۱۳۹۹/۱۲/۹
۱۹    خريد 150.000 متر کابل 185*1 فشار متوسط ۹۹۱۰۱۰۹۲۸ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۶
۲۰    اجراي عمليات تعميرات و نگهداري روشنايي معابر منطقه برق سعادت آباد ۹۹۰۲۱۰۷۳۳ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
۲۱    خريد انواع پايه انواع بتني پيش تنيده گرد ۹۹۱۰۱۰۹۲۷ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۴
۲۲    خريد 20000 متر کابل 70*4 ۹۹۱۰۱۰۹۱۹ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۴
۲۳    اجراي انجام بخشي از عمليات مانور،عيب يابي،رولياژ و کنترل شبکه،اصلاح و بهينه سازي به روش خط گرم و لوازم اندازه گيري فشار متوسط از طريق نيروهاي فني در محدوده عملياتي مناطق برق ۹۹۱۰۱۰۹۱۱ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۵
۲۴    اجراي عمليات بخشي از فعاليتهاي بهره برداري معاونت هاي شمالغرب،جنوبغرب و شمالشرق ۹۹۱۰۱۰۷۵۶ ستاد راهبردي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۵
۲۵    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق از طريق اصلاح شبکه روشنايي ۹۹۱۳۱۰۹۰۸ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۴
۲۶    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق از طريق بهينه سازي شبکه هاي فرسوده ۹۹۱۳۱۰۹۰۳ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۴
۲۷    انتقال نيرو و برق رساني از طريق تعويض پايه هاي فرسوده ۹۹۱۳۱۰۹۰۱ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۴
۲۸    انتقال نيرو و برق رساني از طريق اجراي عمليات اصلاح جعبه انشعاب ۹۹۱۳۱۰۹۰۰ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۴
۲۹    خريد تجهيزات تست و عيب يابي ۹۹۱۰۱۰۵۸۴ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۳
۳۰    خريد 5000 کنتور سه فاز ۹۹۱۰۱۰۸۹۸ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۳۱    اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني ۹۹۱۲۱۰۸۶۶ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۳۲    اجراي عمليات توسعه و احداث واصلاح و بهينه شبکه هاي توزيع ( فاز 2 قصر فيروزه) ۹۹۱۶۱۰۸۵۷ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۱۲/۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۳۳    عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ( بهره برداري ) ۹۹۲۲۱۰۸۵۱ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۳۴    اجراي طرح هاي توسعه واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ( تامين برق متقاضيان) ۹۹۰۵۱۰۸۶۲ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۳۵    اجراي عمليات توسعه واحداث و اصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۰۶۱۰۸۴۷ هفده شهريور عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۳۶    اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه pm ۹۹۲۰۱۰۸۲۴ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۳۷    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ۹۹۱۷۱۰۸۴۵ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۳۸    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح وبهينه شبکه هاي توزيع برق (حجمي) ۹۹۱۶۱۰۸۳۹ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۳۹    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي برق بمنظور پايداري شبکه ۹۹۰۱۱۰۸۴۳ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۴۰    عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ( گذر از تابستان 1400 ) ۹۹۲۲۱۰۸۳۷ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۴۱    عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ( حجمي ) ۹۹۲۲۱۰۸۲۳ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۴۲    اجراي عمليات توسعه،احداث ،اصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو(متره باز) ۹۹۱۸۱۰۸۲۸ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۴۳    اجراي عمليات توسعه،احداث ،اصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو ۹۹۱۸۱۰۸۱۷ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۴۴    خريد 148 دستگاه راديو مودم UHF به همراه متعلقات شامل: آنتن-کابل RF و کانکتورها جهت برقراري ارتباط مخابراتي سيستم اتوماسيون سکسيونرهاي هوايي قابل قطع زير بار20 کيلوولت موتوردار ۹۹۱۰۱۰۸۰۹ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۸ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۶
۴۵    انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع برق ( تعويض جعبه انشعاب هاي فرسوده) ۹۹۰۱۱۰۸۰۶ فردوسي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۷ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۳۹۹/۱۱/۷
۴۶    اجراي طرح هاي توسعه واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق (بهينه سازي) ۹۹۰۵۱۰۸۱۳ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۶ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۶
۴۷    اجراي طرح هاي توسعه واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق (بهينه سازي) ۹۹۰۵۱۰۸۱۲ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۶ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۶
۴۸    عمليات اجراي طرح هاي توسعه واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۰۵۱۰۷۱۴ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۶ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۶
۴۹    خريد تابلوRTU هوايي بهمراه سيستم تغذيه جهت اتوماسيون سکسيونرهاي هوايي قابل قطع زير بار20 کيلوولت موتوردار ۹۹۱۰۱۰۷۹۸ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۵ ۱۳۹۹/۱۱/۹ ۱۳۹۹/۱۱/۴
۵۰    خريد 37 دستگاه پست کمپکت ۹۹۱۰۱۰۷۸۰ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۱۳۹۹/۱۱/۷ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۵۱    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(اجراي طرح هاي روشنايي معابر)(تجديد) ۹۹۰۸۱۰۷۹۲ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱ ۱۳۹۹/۱۱/۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۵۲    خريد انواع پايه بتني پيش تنيده گرد ۹۹۱۰۱۰۶۸۱ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱ ۱۳۹۹/۱۱/۶ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۵۳    اجراي عمليات توسعه، احداث، اصلاح و بهينه سازي در شبکه هاي توزيع برق ۹۹۱۵۱۰۷۹۴ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۵ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۵۴    اجراي عمليات توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۰۳۱۰۷۶۹ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۵ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۵۵    توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ۹۹۲۰۱۰۷۴۰ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۳۹۹/۱۱/۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۵۶    خريد کنتور ديجيتالي تکفاز چند تعرفه با پورت RS 485 ۹۹۱۰۱۰۷۸۸ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۵۷    خريد کنتور سه فاز با پورت RS 485 ۹۹۱۰۱۰۷۸۹ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۵۸    اجراي عمليات توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۰۳۱۰۷۴۸ شميران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۵۹    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي در شبکه هاي توزيع (گذر از تابستان 1400) ۹۹۲۳۱۰۷۴۳ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۶۰    خريد کابل 70*4 فشار ضعيف ۹۹۱۰۱۰۷۸۶ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۶۱    خريد کابل 185*1 آلومينيومي فشار متوسط ۹۹۱۰۱۰۴۸۴ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۶۲    خريد کنتور ديجيتالي تکفاز چند تعرفه با پورت RS 485 ۹۹۱۰۱۰۷۷۲ ستاد راهبردي عمومي-دو مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۶۳    اجراي عمليات انتقال نيرو و برقرساني(اصلاح و بهينه سازي شهري-گذر از تابستان1400) ۹۹۱۲۱۰۷۴۲ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۶۴    اجراي عمليات نگهداري و تعميرات پيشگيرانه pm ۹۹۲۰۱۰۷۳۶ بيهقي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۹
۶۵    عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتي منطقه برق خيام (گذر از تابستان سال 1400) ۹۹۰۷۱۰۷۲۲ خيام عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۷
۶۶    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۹۰۲۱۰۷۱۷ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۶
۶۷    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (پک 1) ۹۹۰۲۱۰۷۱۶ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۶
۶۸    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي(فشار متوسط) ۹۹۱۱۱۰۷۰۸ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۴ ۱۳۹۹/۱۰/۹ ۱۳۹۹/۱۰/۳
۶۹    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي(روکش دار کردن شبکه 20 کيلو ولت) ۹۹۱۱۱۰۷۲۹ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱ ۱۳۹۹/۱۰/۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱
۷۰    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۱۳۱۰۷۱۳ پاسداران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱ ۱۳۹۹/۱۰/۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱
۷۱    عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ( تعويض جعبه انشعاب فرسوده ) ۹۹۲۲۱۰۷۰۹ مولوي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۹/۲۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲ ۱۳۹۹/۹/۲۶
۷۲    اجراي عمليات توسعه،احداث،اصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو ۹۹۱۸۱۰۷۲۱ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۹/۲۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲ ۱۳۹۹/۹/۲۶
۷۳    اجراي عمليات توسعه،احداث ،اصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو ۹۹۱۸۱۰۷۱۹ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۹/۲۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲ ۱۳۹۹/۹/۲۶
۷۴    اجراي عمليات توسعه، احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(گذر از تابستان 1400) ۹۹۱۴۱۰۷۲۰ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۹/۲۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱ ۱۳۹۹/۹/۲۳
۷۵    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه (گذر از تابستان 1400) ۹۹۱۷۱۰۵۵۵ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۹/۱۷ ۱۳۹۹/۹/۲۲ ۱۳۹۹/۹/۱۷
۷۶    اجراي عمليات انتقال نيرو و برقرساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۹۱۵۱۰۵۹۹ بوعلي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۹/۱۲ ۱۳۹۹/۹/۱۷ ۱۳۹۹/۹/۱۱
۷۷    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه شبکه هاي توزيع ( گذر از تابستان 1400) ۹۹۱۶۱۰۵۶۷ افسريه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۹/۴ ۱۳۹۹/۹/۹ ۱۳۹۹/۹/۴
۷۸    اجراي عمليات توسعه، احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق(گذر از تابستان 1400) ۹۹۱۴۱۰۶۲۱ سينا عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۹/۴ ۱۳۹۹/۹/۹ ۱۳۹۹/۹/۴
۷۹    احداث وتوسعه واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ (بهينه سازي) ۹۹۰۵۱۰۶۱۶ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۳۹۹/۹/۴ ۱۳۹۹/۸/۲۸
۸۰    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي ۹۹۱۱۱۰۵۹۱ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۵ ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۳۹۹/۸/۲۵
۸۱    اجراي طرح هاي توسعه واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۰۵۱۰۵۸۶ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۱ ۱۳۹۹/۸/۲۶ ۱۳۹۹/۸/۲۱
۸۲    اجراي عمليات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۹۰۴۱۰۵۷۶ رودکي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۱ ۱۳۹۹/۸/۲۶ ۱۳۹۹/۸/۲۱
۸۳    اجراي طرح هاي توسعه واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي توزيع برق ۹۹۰۵۱۰۵۳۲ نارمک عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۱ ۱۳۹۹/۸/۲۶ ۱۳۹۹/۸/۲۱
۸۴    اجرا ي عمليات تعميرات پيشگيرانه منطقه برق فارابي(PM) تجديد ۹۹۰۸۱۰۵۷۸ فارابي عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۲۱ ۱۳۹۹/۸/۲۶ ۱۳۹۹/۸/۲۱
۸۵    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه اي توزيع (قرارداد حجمي) ۹۹۱۷۱۰۵۵۴ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۱۹ ۱۳۹۹/۸/۲۴ ۱۳۹۹/۸/۱۸
۸۶    اجراي عمليات توسعه و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ۹۹۱۲۱۰۵۵۳ قدس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۱۲ ۱۳۹۹/۸/۱۸ ۱۳۹۹/۸/۱۲
۸۷    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه(پروژه هاي تکليفي روکشدار نمودن و تعويض کابل 20کيلوولت) ۹۹۱۷۱۰۵۴۹ بهمن عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۷ ۱۳۹۹/۸/۱۲ ۱۳۹۹/۸/۷
۸۸    اجراي عمليات توسعه احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (حجمي) ۹۹۰۲۱۰۵۴۷ سعادت آباد عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۷ ۱۳۹۹/۸/۱۲ ۱۳۹۹/۸/۷
۸۹    اجراي عمليات توسعه واحداث واصلاح وبهينه سازي شبکه هاي برق(تامين برق متقاضيان - حجمي شماره 2) ۹۹۰۹۱۰۵۳۹ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۷ ۱۳۹۹/۸/۱۲ ۱۳۹۹/۸/۷
۹۰    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق (تامين برق متقاضيان - حجمي شماره 1) ۹۹۰۹۱۰۵۳۸ دانشگاه عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۷ ۱۳۹۹/۸/۱۲ ۱۳۹۹/۸/۷
۹۱    اجراي عمليات توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي (شبکه روشنايي معابر) ۹۹۱۱۱۰۵۳۱ بعثت عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۳۰ ۱۳۹۹/۸/۵ ۱۳۹۹/۷/۳۰
۹۲    توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي در شبکه هاي توزيع ۹۹۲۳۱۰۵۳۰ نیاوران عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۲۹ ۱۳۹۹/۸/۵ ۱۳۹۹/۷/۲۹
۹۳    اجراي عمليات توسعه ، احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيرو ( فاز دوم گذر از تابستان سال 99) ۹۸۱۸۱۰۵۶۸ تهرانپارس عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۶ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ۱۳۹۸/۹/۶

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد بارگزاری اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    فروش انواع کالاي اسقاط و راکد ۹۹۱۰۳۰۸۲۷ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۳ ۱۳۹۹/۱۲/۹ ۱۳۹۹/۱۲/۳
۲    فروش انواع موتور سيکلت ۹۹۱۰۳۰۸۴۹ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۳    فروش انواع موتور سيکلت ۹۹۱۰۳۰۲۲۰ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۴    فروش انواع کالاي اسقاط ۹۹۱۰۳۰۷۴۵ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۵    فروش ساختمان قديمي منطقه برق دانشگاه ۹۹۱۰۳۰۷۶۵ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۶    فروش کالاهاي اسقاط ۹۸۱۰۳۰۷۶۶ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۷    فروش کالاهاي اسقاط ۹۸۱۰۳۰۶۴۸ عمومي-يک مرحله اي ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳ ۱۳۹۸/۹/۲۷

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    طرح افزايش مشارکت مشترکين برق خانگي و تجاري در کاهش پيک و پاسخگويي بار ۹۹۱۰۱۲۰۱۰۵ ۱۳۹۹/۳/۱ ۱۳۹۹/۳/۸